• 10% korting vanaf 25 € - code: GO10PROCENT
  • 15% korting vanaf 35 € - code: GO15PROCENT
  • Gratis Muismat (zolang de voorraad strekt)

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop

Dutch Panzer Group vzw

 

Ondernemingsgegevens

Dutch Panzer Group vzw

Binnenveld 17

3960 Bree, België

info@dpg-hq.eu
+32 495 19 84 73

BTW BE 0732.860.932

RPR Antwerpen afdeling Tongeren

 


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Dutch Panzer Group, een VZW met maatschappelijke zetel te Binnenveld 17, 3960 Bree, België,

BTW BE 0732.860.932, RPR Antwerpen afdeling Tongeren, (hierna 'Dutch Panzer Group vzw') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webshop online aan te kopen.


Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van Dutch Panzer Group vzw moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Dutch Panzer Group vzw aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Dutch Panzer Group vzw niet. Dutch Panzer Group vzw is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Dutch Panzer Group vzw is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met

Dutch Panzer Group vzw.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Dutch Panzer Group vzw. Dutch Panzer Group vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

Beschrijving bestelprocedure: De klant kan in de webshop het gewenste product kiezen, de maat, kleur en het aantal stuks. De klant kan meer informatie vinden bij de beschrijving van het product. De klant kan vervolgens het product toevoegen aan de winkelwagen via de knop 'in winkelwagen' hierop krijgt de klant een melding wat er werd toegevoegd en de mogelijkheid om verder te winkelen via 'verder winkelen' of door te gaan met het bestelproces via 'bestellen'.

 

De klant kan via het winkelwagentje boven aan de pagina naar de winkelwagen gaan via de knop 'bestellen'. Indien de klant een kortingscode heeft kan hij/zij deze ook hier ingeven en wordt die automatisch van het totaalbedrag afgetrokken. Eens de klant zeker is van zijn/haar bestelling, klikt de klant op 'bestellen' De klant geeft de facturatie gegevens in. De klant kan ook een ander afleveradres invoeren. De klant moet het gewenste adres ingeven om de bestelling en levering correct te kunnen voltooien. De verzending gebeurt door B-post. Voor een verzending betaalt de klant verzendkosten. De klant kan deze verzendkosten terugvinden in het overzicht in het winkelmandje onder ‘Verzendkosten’. Via de knop 'volgende' komt de klant bij de 'betaalmethodes' hier kiest de klant de gewenste betaalmethode. Hiervoor heeft hij/zij de keuze tussen: Bancontact, iDEAL, PayPal, Bank-overschrijving, SOFORT, Belfius Pay Button, ING Home'Pay of KBC/CBC-betaalknop. Vervolgens gaat de klant via de knop 'verder' naar 'bevestiging'. De klant ziet nu zijn gegevens, verzendkosten, producten en het totaal te betalen bedrag. Dit bedrag is inclusief btw. De klant kan indien gewenst ook een opmerking toevoegen. Alle extra kosten vanwege de betalingsmethode worden vermeld, tenzij Dutch Panzer Group vzw de kosten op zich neemt en de extra te betalen kost €0,00 bedraagt. De klant moet het vakje (OPT-IN) aanduiden waar hij/zij verklaart de Algemene Voorwaarden van Dutch Panzer Group vzw gelezen te hebben en akkoord gaat. De klant kan de Algemene Voorwaarden nalezen door op de link te klikken. De klant kan nu op de knop ‘Afrekenen’ klikken. Indien bepaalde velden niet of foutief ingevuld zijn, krijgen deze een rode fout melding. De klant dient deze foutmeldingen eerst op te lossen alvorens opnieuw op ‘Afrekenen’ te klikken. Vervolgens kan de klant het betaalproces afronden. De klant ontvangt nu een orderbevestiging per mail.

Dutch Panzer Group vzw is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Eens de bestelling werd aangemaakt door de klant, wordt Dutch Panzer Group vzw hiervan verwittigd zodat de bestelling zo snel mogelijk klaargemaakt kan worden voor transport. De gegevens van de klant worden verwerkt met sendcloud die een label wordt creëert met de nodige barcode om zo het pakketje veilig te verzenden met B-post. Van zodra de bestelling verzonden is, wordt er een verzendbevestiging met Track & Trace link verstuurd naar de klant per mail. Leveringstermijn is afhankelijk van B-post. Wij werken samen met B-post en B-post streeft ernaar de binnenlandse pakketten de volgende werkdag af te leveren. Echter is dit geen garantie. Voor de buurlanden hanteren zij een levertermijn van 2 tot 4 dagen. Voor levering wordt een extra kost aangerekend aan de klant. Bij de adresgegevens wordt ook de landzone gevraagd. Hierdoor wordt het extra verzendingsbedrag automatisch berekend en toegevoegd aan het winkelwagentje. De klant heeft zo een duidelijk overzicht over hoe de totaalprijs werd bekomen.

 

Voor leveringen in België en in de rest van de Europese Unie dient een opleg te worden betaald ter waarde van de standaard verzendkosten per gewicht per land bepaald door Sendcloud (met B-post). Leveringen buiten de Europese Unie zijn voorlopig nog niet mogelijk

 

Eventuele vertragingen die veroorzaakt zijn na aflevering door Dutch Panzer Group vzw bij B-post zijn geen verantwoordelijkheid van Dutch Panzer Group vzw. Dutch Panzer Group vzw doet al het mogelijke om de bestelling binnen de bepaalde termijn af te leveren, maar kan dit niet garanderen gezien er met externe partners wordt samen gewerkt. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan Dutch Panzer Group vzw.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Dutch Panzer Group vzw was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Dutch Panzer Group vzw. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Dutch Panzer Group vzw te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Dutch Panzer Group vzw. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Dutch Panzer Group vzw, Binnenveld 17, 3960 Bree, +32 495 19 84 73, België,

merchandise@dpg-hq.eu via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Dutch Panzer Group vzw heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Dutch Panzer Group vzw, Binnenveld 17, 3960 Bree, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Dutch Panzer Group vzw zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Dutch Panzer Group vzw alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Dutch Panzer Group vzw op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Dutch Panzer Group vzw wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Dutch Panzer Group vzw geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Dutch Panzer Group vzw betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Dutch Panzer Group vzw, Binnenveld 17, 3960 Bree, België, merchandise@dpg-hq.eu:

  • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
  • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
  • Naam/Namen klant(en)
  • Adres klant(en)
  • Handtekening van klant(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Dutch Panzer Group vzw en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Dutch Panzer Group vzw.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Dutch Panzer Group vzw zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Dutch Panzer Group vzw is bereikbaar op het telefoonnummer +32 495 19 84 73, via e-mail op info@dpg-hq.eu

of per post op het volgende adres Binnenveld 17, 3960 Bree, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Dutch Panzer Group vzw beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Dutch Panzer Group vzw zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

Dutch Panzer Group vzw respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mailadres, etc.) zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Dutch Panzer Group vzw, Binnenveld 17, 3960 Bree, België, info@dpg-hq.eu gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Dutch Panzer Group vzw, Binnenveld 17, 3960 Bree, België, info@dpg-hq.eu.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Dutch Panzer Group vzw houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@dpg-hq.eu.

 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Dutch Panzer Group vzw heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

Dutch Panzer Group vzw gebruikt cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren, het gebruik van de Website te analyseren en meten (de duur en de frequentie van bezoek, het aantal bezoekers, het klikgedrag) en een duidelijk beeld te krijgen van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergave(n).

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Dutch Panzer Group vzw om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Dutch Panzer Group vzw. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.